FAQ

Mijn auto heeft nog garantie, Kan dit voor problemen zorgen?

De garantie van uw auto en softwarematige aanpassingen zijn geen probleem.
Ik codeer alleen opties die al aanwezig of die niet geactiveerd zijn in de betreffende modules.
Vaak heeft de dealer niet eens door dat er aanpassingen gedaan zijn.
Heeft u twijfels betreffende coderen en garatie?
Dan kunt u het beste navraag doen bij uw dealer wat betreft de garantie.
Ik wil bepaalde aanpassingen weer terug fabrieks af laten zetten?

Dat kan zeker, Voordat ik begin met coderen word uw auto eerst uitgelezen op fouten en aanwezige modules.
Na het uitlezen wordt er een backup gemaakt en opgeslagen.
Hierdoor is er altijd een referentie punt mocht u bepaalde aanpassingen terug willen zoals deze waren.
Doe jij ook hardwarematige/retrofit aanpassingen?

Ja/Nee. Helaas heb ik voor bepaalde hardwarematige aanpassingen niet het gereedschap en een geschikte locatie om dit te kunnen doen.
Zaken zoals Dashcams, marter verjagers ect ishet geen probleem en kan ik dit bij mij aan huis uitvoeren.
Wel zult u zelf deze producten moeten aanleveren.
Maar vraag gerust naar de mogelijkheden en eventueel advies over uw mogelijke aankoop alvorens deze ingebouwd dient te worden.
Heeft u zelf iets achteraf ingebouwd en moet dit software matig geactiveerd worden, dan kan ik dat in de meeste gevallen voor u doen.
Doe jij ook onderhoud en reparaties?

Nee. Helaas heb ik voor onderhoud en reparaties niet het gereedschap en een geschikte locatie om dit te kunnen doen.
Hiervoor zal ik u toch moeten doorverwijzen naar uw eigen garage.
Hoe kan ik betalen?

U kunt bij mij betalen met contanten, Paypal of u krijgt van mij een Tikkie.
Helaas kunt u bij niet pinnen.
Hoe zit het met de garantie?

Ik tracht met alle softwarematige aanpassing zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan.
Toch kan het voorkomen dat er na verloop van tijd blijkt dat een aanpassing een complicatie heeft veroorzaakt op andere functies.
Mocht dat het geval zijn zet ik voor u de aanpassing kosteloos terug of zoek uit hoe dit op te lossen is.

Ook wanneer u bijvoorbeeld bij een dealer voor onderhoud bent geweest kan het voorkomen dat deze door een reset of een software update coderingen heeft overschreven.
Dan herstel ik deze kosteloos voor u zolang u de auto in uw bezit heeft!

Verder is het van belang te weten dat alle aanpassingen en de daaruit vloeiende schade, bekeuringen of ongevallen niet voor mijn rekening zijn.
Zie voor verdere informatie de algemene voorwaarden.